Vård och omsorg behöver utvecklas och förnyas.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt ge medborgarna en ökad självständighet, delaktighet och trygghet.

Tre sätt som IP-Only bidrar till välfärden.

Digitaliseringen förbättrar främst samordning och kvalitet samt sparar pengar på sätt som inte var möjliga förut. Om 10 % av hemtjänsttagarna i en kommun använder digitala tjänster, kan en medelstor kommun spara ca 20 miljoner per år. Om 90 % använder digitala tjänster blir besparingen upp mot 220 miljoner per år. Vad kan vi göra för att bidra? IP-Only bidrar på tre olika sätt till Sveriges kommuner:

Bild på äldre par med mobil

Välfärdsnätet.

IP-Only etablerar nu ett Välfärdsnät där tjänsteleverantörer av ehälsotjänster kan nå medborgarna. Med en säker lina slipper trafiken gå över det öppna Internet. Hela vägen in till Välfärdsporten i hemmet. Välfärdsnätet är öppet för alla typer av tjänsteleverantörer. Är du en av dem eller vill du etablera ett välfärdsnät i din kommun?

Bild på läkare

Sjunet.

IP-Only levererar datakommunikationstjänster i Ramavtalet Datakommunikation 2014. Exempelvis till den robusta plattformen Sjunet som är ett tillgängligt, säkert och kostnadseffektivt nät för utbyte av information mellan anslutna parter. Att avropa tjänster i Ramavtalet Datakommunikation 2014 ger fördelar för kommunen då ingen egen upphandling krävs. Man kan göra fler tillval över ramavtalsperioden, t.ex högre kapacitet eller tilläggstjänster. Samtliga förbindelser levereras på fiber.

IP-Only deltar som diskussionspartner.

Diskussionspartner.

I våra dialoger med kommuner och innovatörer identifierar vi flera spännande initiativ som redan idag har kommit långt. Vi har ett brett nätverk inom digital hälsa och är därför en strategisk diskussionspartner till många kommuner idag. Om ni är osäkra på hur man kan ta nästa steg inom digital hälsa så kommer vi gärna förbi din kommun för att se hur er situation ser ut.

Ikoner som visar hur IP-Onlys välfärdsnät fungerar

Så funkar välfärdsnätet

1. Behov

Slutkund har ett behov av vård i hemmet.

3. Beställa säker lina

Kommunen beställer en säker lina som går till hemmet.

5. Välfärdsport

Välfärdstjänsten levereras till hemmet via en välfärdsport.

2. Val

Kommunen väljer lämplig välfärdsleverantör.

4. Välfärdsnät

Säker lina skapas i IP-Onlys välfärdsnät.

Hur kan vi hjälpa er?

Även om varje lösning är unik, drivs de alltid av samma mål. Att ge alla möjlighet till snabb, öppen och säker fiber.

Kontakta mig för mer information.

Jimmy Stigevall

Chef, Strategisk affärsutveckling
jimmy.stigevall@ip-only.se