Hastigheter på upp till 300 megabit per sekund.

För drygt ett år sedan lanserade IP-Only ett publikt WiFi i Uppsala. Idag har nätverket närmare en halv miljon uppkopplingar i månaden.

I juni 2016 lanserades Uppsala WiFi. Det öppna nätverket är ett steg för Uppsala mot att bli en digitalt smart stad och ett resultat av samarbete mellan Uppsala Citysamverkan, Uppsala Kommun, fastighetsägare och IP-Only.

IP-Only är ett Uppsalaföretag och expert på digital infrastruktur. Därför var det en självklarhet för oss att vara med och bidra till lanseringen av Sveriges snabbaste fria WiFi för att skapa en attraktivare stadskärna för turism och handeln, men även för att stödja demokratin och tillgängliggöra smart teknik för staden, säger Vivianne Ehrnlund, stadsnätschef IP-Only Uppsala.

Med hjälp av 14 accesspunkter i Uppsalas stadskärna kan invånare och besökare koppla upp sig mot nätverket som finns tillgängligt på Stora torget, gågatan, Svartbäcksgatan och Gamla torget i centrala Uppsala. Hastigheten ligger på upp till 300 megabit per sekund. Syftet med lanseringen av det fria nätverket var främst att stärka handeln och öka Uppsalas attraktionskraft.

Fritt WiFi gör Uppsala till en digitalt smartare stad. Det förenklar Uppsalabornas vardag och är en viktig infrastruktur som möjliggör för forskning och näringsliv att skapa nya tjänster, berättar Marlene Burwick, Kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun.

<– Läs mer om IP-Onlys publika WiFi