Alla älskar ett öppet WiFi.

Att kunna surfa fritt i centrala delar av staden gör att studenter och företagare kan jobba fritt. Medborgare och turister får smarta rekommendationer om vad som händer, exempelvis kulturevenemang.

Bild på fiberblomma

Enkelt för användarna.

Som användare surfar man fritt med ett enkelt knapptryck på landningssidan. Surfandet når höga hastigheter utan surfpotter under en begränsat tidsperiod, exempelvis två timmar. En turiststad blir mer attraktiv. Företag och verksamheter kan blomstra. Ett publikt WiFi driver innovationer som vi idag inte kan förutse. Innovationer som bidrar till det smarta fiberlandet.

Ett publikt WiFi är en verklighet idag för flera städer. Uppsala erbjuder ett höghastighets-WiFi i centrala delar av staden. I Simrishamn har man satt delar av sitt WiFi i en stor blomma för att smälta in.

Hur kan vi hjälpa er?

Även om varje lösning är unik, drivs de alltid av samma mål. Att ge alla möjlighet till snabb, öppen och säker fiber.

Kontakta mig för mer information.

Peter Vasseur

Kontaktperson offentlig sektor
peter.vasseur@ip-only.se
+46 (0) 731 419 213